* Welcome To My Blog * Mai Diệu Vũ Blog chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm*

Mai Blog


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

CÁI NỖI MÌNH


Biết tỏ cùng ai cái nỗi MÌNH
Thôi đành tưng tửng cố làm thinh
Năm qua tháng lại sầu nhân thế
Ngày tới đêm lui hẩm chữ tình
Nhắm mắt không nhìn bao chuyện trái
Bịt tai chẳng thấy mấy điều khinh
Dễ gì đời kiếm người tri kỉ
Trăn trở bao lần chữ nhục - vinh./
(Đêm mưa 31/10/2014) Mai 

Người theo dõi trên Google+

Người theo dõi